Softprofes s.r.o.

Firma Softprofes je ryze česká soukromá firma, která vznikla v květnu 1990 a byla tedy registrována současně s platností zákona o soukromém podnikání. V počátku podnikala jako fyzická osoba zakladatele a majitele firmy, nejprve s rodinnými příslušníky, později již s dalšími pracovníky. V roce 1994 se transformovala na společnost s ručením omezeným. Hlavní náplní je vývoj a prodej aplikačního software především pro podnikatelskou sféru. Vlajkovou lodí, stěžejním produktem je Stavebnicový informační systém - SIS 21, který je již třetí generací tohoto aplikačního programového vybavení. Cílem jsou však komplexní služby, proto společnost pomáhá při dodávkách techniky a licenčního software, instaluje počítačové sítě, projektuje a zavádí celé informační systémy, má vlastní školící centrum i servisní tým podporující zavádění programového vybavení u zákazníků.

Filosofie a krédo firmy

Vývoj, prodej a podpora vysoce kvalitního software pro řízení malých, středních i větších firem. Uspokojení všech reálných potřeb a požadavků zákazníků. Prosazování nových trendů v oblasti výpočetní techniky a informačních technologií. Budování a udržení kvalitního stmeleného týmu odborníků a specialistů

Pohled do příštích let

Pokud chce firma i nadále prosperovat a zachovat si svůj trend, nemůže ustrnout v zavádění nových myšlenek. Rovněž s růstem firem roste i požadavek na doprovodné služby, jejich kvantitu, ale hlavně kvalitu. Již při uvádění třetí generace SIS na trh bylo nutno myšlenkově začít připravovat generaci čtvrtou. S rozvojem informačních technologií i vzrůstem požadavků na objem a kvalitu zpracovávaných dat musí držet krok i Stavebnicový informační systém. Nová generace bude orientována na grafické prostředí Windows, které vzhledem k progresivitě světové jedničky v software firmě Microsoft zřejmě v nejbližších letech ovládne trh i uživatele. Nová generační verze Stavebnicového informačního systému s pracovním názvem SIS 27 je připravována ve vysoce profesionálním grafickém prostředí PowerBuilder maximálně využívající client - server prostředí většiny databázových SQL serverů nabízených na trhu. Představení nové verze SIS je plánováno na druhou polovinu roku 1996 a jeho plný prodej na počátek roku 1997.

Mezi hlavní strategické body rozvoje firmy pro další období patří

  • údržba, vývoj a podpora Stavebnicového informačního systému
  • růst kvality personálu společnosti s cílem maximálně sloužit zákazníkovi
  • prodej a podpora SIS v celé České republice za pomoci budované sítě autorizovaných dealerů a prodejců
  • udržení prestižního ocenění kvality CZECH MADE

Z historie firmy Softprofes

Soukromá firma SOFTPROFES vznikla v květnu roku 1990, ihned po přijetí zákona o soukromém podnikání. První léta fungovala jako fyzická osoba, na počátku roku 1994 změnila svoji právní podstatu a byla založena společnost s ručením omezeným.

Od počátku své činnosti se firma zabývala vývojem programového vybavení, nejprve na zakázku projektovala celé informační systémy pro podnikatelské subjekty a aplikační programové vybavení pro školství. Postupně od zakázkového způsobu řešení programů se přešlo na obecně použitelné programové moduly. Během roku 1991 a 1992 se vyprojektovala řada subsystémů, které tak vytvořily jádro budoucího informačního systému využívaného řadou zákazníků. S nástupem nové daňové soustavy na počátku roku 1993 byla okamžitě k dispozici další, v pořadí 2. generace těchto programů plně respektující nové ekonomické podmínky. Toto aplikační programové vybavení začalo být dodáváno uživatelům pod názvem SIS - Stavebnicový informační systém. Díky aktuálnosti i kvalitě řešení počet uživatelů neustále narůstal, na počátku roku 1994 Stavebnicový informační systém nebo jeho podsystémy byl instalován u téměř 500 firem. Navíc okolo 250 škol využívalo programy pro evidenci učitelů, žáků, inventáře, knih a investičního majetku. Vývoj se ovšem nezastavil a téměř po roční usilovné práci byla v dubnu 1994 uvedena na trh 3. generace Stavebnicového informačního systému s obchodním názvem SIS 21. Dosavadním zákazníkům byla za výhodných podmínek upgrade nabídnuta vyšší verze, čehož většina využila a programové vybavení pořídila. Narostl i počet nových zákazníků, na přelomu roku 1994 - 1995 jich bylo již 700. Snahou firmy však je SIS rozvíjet i nadále. Kromě rozšiřování současných subsystémů jednak v závislosti na změnách legislativy a jednak na základě přání a připomínek uživatelů, jsou na trh uváděny i zcela nové subsystémy. Vývojová část firmy však již dnes plně pracuje na další v pořadí 4. generaci Stavebnicového informačního systému, která bude respektovat nejnovější poznatky z vývoje informačních technologií.

Nerozšiřovalo se jen programové vybavení, ale i nabídka našich služeb. Rozsah zákazníků je široký a to od fyzicky podnikajících jednotlivců až po společnosti s řádově stovkami zaměstnanců. Chce-li firma vycházet těmto zákazníkům vstříc, musí nabízet komplexní služby. Široký rozsah služeb však nemůže stačit jednotlivec. K původnímu majiteli firmy se spolupracujícími rodinnými příslušníky postupně přibývali další zaměstnanci, kteří v prvé řadě se zabývali analýzou a programováním a vedle toho i podporou uživatelů. Na počátku roku 1993 započalo fungovat samostatné obchodní oddělení, v závěru téhož roku vznikla hardwarová skupina, která zajišťovala kompletaci techniky včetně jejich prodeje a instalace počítačových sítí. V polovině roku 1994 již dřívější prostory nevyhovovaly a proto se firma přestěhovala do většího a podle svých potřeb vybaveného sídla. To umožnilo otevřít v září 1994 vlastní výukové centrum školící zákazníky nejen v obsluze počítačů a SIS 21, ale i v ovládání dalších licenčních programů jako jsou textové a tabulkové procesory, databáze a další. Stoupající počet zákazníků, tlak na služby i snaha vyjít zákazníkům vstříc, daly podnět ke vzniku samostatného servisního oddělení, které od 1. čtvrtletí 1995 je schopno zajistit maximální podporu zákazníkovi.

V současné době má firma 25 pracovníků, kteří společně s dalšími několika desítkami prodejců a autorizovaných dealerů se snaží uspokojit požadavky zákazníků po celé České republice. Úspěšnost firmy byla v létě roku 1995 potvrzena i udělením prestižní značky Czech made nosnému produktu společnosti SOFTPROFES - Stavebnicovému informačnímu systému SIS 21.